Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kontaktné údaje

Sídlo: Obecný úrad vo Vígľaši

           Zvolenská 1

           962 02 Vígľaš

IČO: 35675926

DIČ: 2121590263

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Detva

      1612425557/0200

Zaregistrované na Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy §20b-20f zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Ľubomír Straka                                                    Ing. Róbert Záchenský

predseda združenia                                                           podpredseda združenia

tel. číslo:  0908/928 215                                                    tel. číslo: 0905/647 501

mail: starosta@korytarky.sk                                              mail: starosta@viglas.net

www.kzpodpolanie.eu