Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE

Sídlo: Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

 

Zastúpený: Mgr. Ľubomír Straka, predseda združenia

IČO: 35675926

DIČ: 2121590263

 

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Záchenský

Tel. číslo: 0905 647 501

Mail: starosta@viglas.net

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Martina Babicová

Tel. číslo: 0903 564 643

Mail: martina@euprojekty.sk

 

Podrobný prehľad o zrealizovaných zákazkách:

http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/16357