Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stavebník v rámci stavebného (územného) konania má povinnosť vždy ako prvé kontaktovať príslušnú obec (starostku, starostu obce),
v ktorej katastrálnom území bude stavba umiestnená, prípadne emailom Ing.  Nemcovú.

 

Žiadosť o vyjadrenie k projektu (20.74 kB) (21.21 kB)

Vyjadrenie k projektovým dokumentáciám pre stavebné povolenie.

Oprávnená osoba: Ing. Andrea Nemcová

e-mail: vyjadreniakz@gmail.com