Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie (KZ Podpoľanie, KZ)  vzniklo v roku 1994 a počas svojej existencie prešlo niekoľkými fázami vývoja. Rozšírilo svoju pôvodnú činnosť – vzájomnú spoluprácu miest a obcí Podpoľania na viacero oblastí. Niektoré nové činnosti KZ  boli vyvolané  novými právnymi normami, niektoré vstupom do EÚ  a možnosťou získania finančných prostriedkov (FP) cez projekty a niektoré vzišli z diskusií medzi členmi KZ. Pri týchto zmenách však nedošlo k organizačným zmenám, ani zmenám vo financovaní združenia, ani zmenám stanov.

Územie mikroregiónu KZ Podpoľanie sa nachádza v centrálnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja. Ide o súvislé územie zahrňujúce celý okres Detva, obce Očová, Zvolenská Slatina a Lukavica z okresu Zvolen, obec Hrochoť z okresu Banská Bystrica, obec Budiná z okresu Lučenec. Územie na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresmi Poltár a Lučenec, na juhu s výbežkami okresu Veľký Krtíš, na západe s okresom Zvolen.

Územiu dominuje masív Poľany, najvyššia vyhasnutá sopka v Strednej Európe s výškou 1 458m n m. Najnižší bod okresu dosahuje 349 m n.m. v  obci Vígľaš. V území žije  takmer 38 tis. obyvateľov na rozlohe vyše 588 km2.

Územie KZ Podpoľanie patrí k povodiam riek Hron a Ipeľ. Najvýznamnejšie toky sú Slatina, Krivánsky potok,  Ipeľ, Tisovník. Územie predstavuje typickú podhorskú oblasť s charakteristickým rozptýleným lazníckym osídlením, ktoré je svojou rozlohou a štruktúrou špecifickým javom aj v rámci Slovenska.

KZ Podpoľanie je záujmovým združením obcí. V súčasnej dobe patrí medzi najaktívnejšie mikroregionálne združenia Banskobystrického samosprávneho kraja. Bolo založené 16.4.1994 mestom Hriňová a obcami Dúbravy, Stožok, Klokoč, Stará Huta a Horný Tisovník. Postupne sa stali členmi i mesto Detva a obce Detvianska Huta, Látky, Korytárky, Podkriváň, Kriváň, Vígľaš, Slatinské Lazy a Vígľašská Huta Kalinka. V roku 2006 sa stali členmi KZ Podpoľanie podpolianske obce z okresu Zvolen – Očová a Lukavica. Začiatkom roku 2007 pristúpila obec Zvolenská Slatina. V roku 2015 pristúpili obce Hrochoť a Budiná. V súčasnej dobe sú členmi KZ Podpoľanie všetky mestá a obce okresu Detva, tri obce z okresu Zvolen, 1 obec z okresu Banská Bystrica a 1 z okresu Lučenec.

Koordinačné združenie pracuje v súlade s Koncepciou práce Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie na roky 2011-2016.