Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štatút Koordinačného združenia pre rozvoj Mikroregiónu Podpoľanie

Preambula

Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe
spoločného záujmu zastúpených subjektov za účelom vzájomnej koordinácie postupu pri zabezpečovaní rozvoja územia a za účelom
vytvorenia výkonného orgánu splnomocneného zastupovať záujmy tohto územia.

Štatút - celý dokument.

Dodatok č. 1.

Dodatok č. 2.

Dodatok č. 3.