Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kde sa nachádzame

Územie mikroregiónu KZ Podpoľanie sa nachádza v centrálnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja. Ide o súvislé územie zahrňujúce celý okres Detva, obce Očová, Zvolenská Slatina a Lukavica z okresu Zvolen, obec Hrochoť z okresu Banská Bystrica, obec Budiná z okresu Lučenec. Územie na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresmi Poltár a Lučenec, na juhu s výbežkami okresu Veľký Krtíš, na západe s okresom Zvolen.

Územiu dominuje masív Poľany, najvyššia vyhasnutá sopka v Strednej Európe s výškou 1 458m n m. Najnižší bod okresu dosahuje 349 m n.m. v  obci Vígľaš. V území žije  takmer 38 tis. obyvateľov na rozlohe vyše 588 km2.

Územie KZ Podpoľanie patrí k povodiam riek Hron a Ipeľ. Najvýznamnejšie toky sú Slatina, Krivánsky potok,  Ipeľ, Tisovník. Územie predstavuje typickú podhorskú oblasť s charakteristickým rozptýleným lazníckym osídlením, ktoré je svojou rozlohou a štruktúrou špecifickým javom aj v rámci Slovenska.

 

Členovia

Budiná Hriňová Látky Stará Huta
Detva Hrochoť Lukavica Stožok
Detvianska Huta Klokoč Očová Vígľašská Huta Kalinka
Dúbravy Korytárky Podkriváň Vígľaš
Horný Tisovník Kriváň Slatinské Lazy Zvolenská Slatina

 

Život združenia

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie (KZ Podpoľanie, KZ)  vzniklo v roku 1994 a počas svojej existencie prešlo niekoľkými fázami vývoja. Rozšírilo svoju pôvodnú činnosť – vzájomnú spoluprácu miest a obcí Podpoľania na viacero oblastí. Niektoré nové činnosti KZ  boli vyvolané  novými právnymi normami, niektoré vstupom do EÚ  a možnosťou získania finančných prostriedkov (FP) cez projekty a niektoré vzišli z diskusií medzi členmi KZ. Pri týchto zmenách však nedošlo k organizačným zmenám, ani zmenám vo financovaní združenia, ani zmenám stanov.

KZ Podpoľanie je záujmovým združením obcí. V súčasnej dobe patrí medzi najaktívnejšie mikroregionálne združenia Banskobystrického samosprávneho kraja. Bolo založené 16.4.1994 mestom Hriňová a obcami Dúbravy, Stožok, Klokoč, Stará Huta a Horný Tisovník. Postupne sa stali členmi i mesto Detva a obce Detvianska Huta, Látky, Korytárky, Podkriváň, Kriváň, Vígľaš, Slatinské Lazy a Vígľašská Huta Kalinka. V roku 2006 sa stali členmi KZ Podpoľanie podpolianske obce z okresu Zvolen – Očová a Lukavica. Začiatkom roku 2007 pristúpila obec Zvolenská Slatina. V roku 2015 pristúpili obce Hrochoť a Budiná. V súčasnej dobe sú členmi KZ Podpoľanie všetky mestá a obce okresu Detva, tri obce z okresu Zvolen, 1 obec z okresu Banská Bystrica a 1 z okresu Lučenec.

Koordinačné združenie pracuje v súlade s Koncepciou práce Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie na roky 2011-2016.